Jul 13, 2010

Funny: eNriCh your Vocabulary

English words comically defined in tagalog

LONG TIME NO SEE = Matagal ng bulag

MISunderSTANDING = Babaeng nakatayo sa ilalim

PERsuaDING = Unang Kasal

PREdiCate = Pakawalan mo ang Pusa

SELFISH = Nagbebenta ng isda

CONtemplate = Kaunti ang Plato

DeFeat = Ang mga paa

Effort = Landingan ng mga eFFlane

STATue = Ikaw ba yan?

DelemnA = Brown-out ba?

ASpect = Pantusok ng Yelo

CD rom = Tingnan ang kwarto

City = Numero bago mag otso

The Value = Susunod sa V

Enrich your vocabulary, enrich your health through life insurance leads.

No comments: